De wereld is van ons!

Ik ben geboren langs het kanaal Gent-Terneuzen, in Zelzate. En daar, zo denk ik, is het allemaal begonnen. De oervervelende lange dagen omdat ik met niemand mocht spelen, de slapeloze nachten. Wat doe je dan? Je hangt uit het venster van je slaapkamer en je kijkt naar voorbij varende boten, je leert alle vlaggen kennen, van verafgelegen landen zoals Panama, Liberia, Engeland… En je gaat dromen van die ongekende wereld.

Het dorp was sowieso te klein voor een dromend jong mens, ik kon Europees ‘mijn talen’ gaan studeren, en dat opende een eerste venster. Ik werd later conferentietolk en nog later ging ik ‘ontwikkelingssamenwerking’ studeren en werd actief in de ‘anders-mondialiseringsbeweging’. Ik heb de wereld rond gereisd, van Noord tot Zuid, van Oost tot West.

De wereld is van ons. Het is wellicht de belangrijkste les die ik heb geleerd. Mensen maken de wereld. Mensen die zich bewust zijn van hoe en waarom de wereld is wat hij is, bedreigd door klimaatverandering, leeggeroofd door hebzuchtige ondernemingen, bestuurd door soms democratische maar meestal autocratische heerschappen. Té veel mensen lijden honger, té veel mensen hebben niets om een waardig leven te kunnen hebben.

Nu het reizen en de vele conferenties zijn verminderd, wil ik beginnen met deze blog. Om te vertellen wat er in de wereld gebeurt en hoe mensen zich organiseren om in verzet te gaan tegen de algehele vernietiging. Ik wil ook herinneringen ophalen, want ik heb er erg veel, voorbij de ‘human interest’ die weliswaar leuk kan zijn maar zelden een bredere onderstroom kan weergeven.

En ik hoop dat U, beste lezer, geïnteresseerd bent. Ik ben zo onbescheiden te denken dat ik nog iets kan betekenen, dat er nog inspiratie kan uitgaan van de verhalen die ik wil vertellen. Verhalen over politiek, over economie, over sociale acties, overal ter wereld. Ik heb een erg breed netwerk van mensen en organisaties die weten wat verzet betekent, die weten hoe belangrijk het is zich te organiseren en een stem te laten horen, lokaal, nationaal, regionaal, mondiaal.

En laat ook U, beste lezer, een stem horen. Dan weet ik of ik in de goede richting zit of niet.

Let’s go!

Francine

Francine Mestrum is doctor in de sociale wetenschappen en doet onderzoek naar sociale rechtvaardigheid, ontwikkeling en samenwerking, armoede, ongelijkheid en mondialisering. Zij is voorzitter van het mondiale netwerk van Global Social Justice (www.globalsocialjustice.info ) en werkt momenteel aan een project voor ‘social commons’ voor een transformatieve en universele sociale bescherming. Francine schrijft geregeld voor Wall Street International Magazine (nu ‘MEER’), Other News, Alainet en Social Europe.