How Basic is Basic Income?

In a certain way, it is funny to see how a debate on an essential element of social policies can go on for decades. Then, implode, because of the semantic confusion that was created about the idea that had hitherto been so passionately promoted. The essential element of social policies was “Income Security.” The idea passionately promoted was “Universal Basic Income.”

In 1986, a Belgian philosophy professor, Philippe Van Parijs, created BIEN, the Basic Income European Network, in which ‘European’ was later replaced by ‘Earth’. The idea was simple. The liberal idea of freedom could never become concrete because inequality of resources was too important. To promote more equality, the best idea was considered to be an equal sum of money given to everyone in society, whether rich or poor, working or not working, ie the Universal Basic Income. It was considered to be the condition for real freedom and real equality of opportunity. The payment had to be unconditional, i.e. without any means of testing. The main goal was to promote social justice.

The idea rapidly gained traction, with Eduardo Suplicy in Brasil, the Red Renta Básica in Spain, and many others, all over the world.

How basic is Basic Income? | Meer

Le revenu de base est-il basique ? | Meer

¿Qué tan básica es la renta básica? | Meer

Zo weinig veranderd …

“De weefnijverheid hier is geweldig vervallen en de armoede is zeer groot. Bendes bedelaars, van Gent en elders, lopen uitgehongerd rond. Er zijn mensen die doodvallen in de straten, want eetwaar kan de gewone mens niet betalen. De boeren moeten alles goed bewaken, omdat er zoveel gestolen wordt … hele huishoudens zijn uitgestorven van de honger en de tyfus. Ook in Knesselare zijn er in twee, drie jaar tijd al meer dan vijfhonderd dood, meestal arme mensen en kinderen. Er wordt te weinig uitgedeeld, maar de armenbesturen kunnen niet volgen…”

(Januari 1848, oud-burgemeester van Zomergem)

“Te lage lonen? Nee. Te hoge huren? Te dure levensmiddelen? Dat zit er wel voor iets tussen, maar de echte kanker van de werkende klasse is haar zedenbederf, de dronkenschap waaraan zij zich in ’t algemeen overgeeft”

(Chambre de Commerce van Brussel)

(Uit : Kats ! van Johan Wambacq, p. 184-185)