Defence spending is booming

PH

(From The Economist 24/04/2023)

Has the Ukraine war started a new arms race? Yes, to judge by figures published on Monday by the Stockholm International Peace Research Institute, a think-tank. Global defence spending rose by 3.7% in real terms in 2022 to a record $2.24trn. It shot up by 9.2% in Russia and septupled in Ukraine. Farther west in Europe, military spending grew by 3.6% to levels unseen since the end of the cold war.
Yet the picture is fuzzy. The economic burden of armed forces, at 2.2% of GDP, remains close to its post-cold-war low. In part, the world economy has grown. Of the biggest arms spenders, America was flat and China dipped as a share of GDP. But many of the promised spending increases are yet to come. Inflation may abate. And geopolitical tension—a long war in Ukraine, and talk of a future one between America and China—will push countries to buy ever more weapons.

De tang en het varken

Blijkbaar begint het stilaan toch door te dringen. De levensverwachting van arme mensen is stukken korter dan die van rijke mensen. Ik heb geen statistieken voor België, maar in Frankrijk is het verschil tussen rijk en arm dertien (13!) jaar!

Dat van dat langer leven en dus langer werken slaat dus als een tang op een varken.

Wie nog meer interessante weetjes wil horen over de vele ongelijkheden in deze wereld kan misschien eens luisteren naar de inaugurale les van Didier Fassin voor het Collège de France:

https://youtu.be.xOKTo44ZKLU

Geopolitiek

Wat doe je als ‘land’ als je nauwelijks internationale erkenning hebt? En wat doe je als oud koloniale macht als je toch steun wil blijven krijgen? Antwoord: je gaat samenwerken

Bijvoorbeeld: Kosovo naar de Falkland eilanden.

Sinds enkele weken is er een contingent van zeven (7!) Kosovaarse soldaten aanwezig op Mount Pleasant (niet verzonnen!) op de Falklands ofte Malvinas.

Zij dragen bij tot de verdediging van de eilanden.

Geopolitiek heet dat.

Over de manke strategie van de groene beweging

Gele hesjes die het niet pikken dat ze meer moeten betalen om met vervuilende auto’s te rijden. Een politieke crisis in Vlaanderen omdat boeren minder stikstof mogen gebruiken. Een verkiezingsoverwinning in Nederland van de Boeren Burger Beweging. Wat is er aan de hand?

We weten dat ons overleven op deze planeet ernstig wordt bedreigd. Precies vandaag komt het IPCC met een nieuw verslag waarin wordt gewaarschuwd voor onherstelbare schade die alle leven op aarde onmogelijk kan maken. De broeikasgassen moeten de wereld uit.

Maar hoe doe je dat? Het eerste alarm kwam vijftig jaar geleden met het eerste verslag van de Club van Rome en de eerste VN-conferentie over milieu en ontwikkeling. We staan vandaag een heel eind verder, het klimaatscepticisme is al bijna de wereld uit, we beschikken over alle wetenschappelijke kennis om te doen wat moet. Gelukkig zijn niet enkel de regeringen perfect op de hoogte, er zijn ook duizenden sterke milieubewegingen, wereldwijd, die ons permanent bij de les houden om te zeggen wat moet.

En toch gebeurt er bijzonder weinig. Uiteraard zijn het niet enkel burgers die moeten handelen. Een grote verantwoordelijkheid voor de té grote uitstoot ligt bij het bedrijfsleven dat uiteraard niet graag ziet dat winstmogelijkheden beknot worden. Ook op hen kan druk worden uitgeoefend door die duizenden bewegingen. Ze doen dat voortreffelijk, maar met beperkt succes. De burgers ervan overtuigen dat ze óók hun duit in het zakje kunnen doen, loopt erg veel moeilijker.

Lees verder “Over de manke strategie van de groene beweging”