Bommen en granaten!

Het IPCC heft zijn jongste verslag bekend gemaakt. Het is een ‘overlevingsgids voor de mensheid’, zei V.N.-Secretaris Generaal Guterres. Er moet nu op alle fronten dringend gehandeld worden om de klimaatverandering een halt toe te roepen.

De uitstoot en de concentratie van broeikasgassen in de lucht is nog nooit eerder zo hoog geweest. De limiet van 1,5 ° opwarming van de aarde zullen we wellicht niet halen. Om tot een maximum van 2° te komen, moet de uitstoot tegen 2030 met 21 % verminderen en tegen 2035 met 35%.

Dat weten we dus.

Precies vandaag maakt de Europese Unie bekend dat ze 1 (één) miljoen granaten wil produceren per jaar.

Weet iemand van berekeningen van hoeveel de oorlog in Oekraïne kost in termen van uitstoot/klimaatverandering?

Wég sociaal contract

Over hoe, voor onze ogen, het sociaal contract van na de tweede wereldoorlog gewoon en eenzijdig wordt verbroken.

Dit komt enkel de anti-systeempartijen ten goede.

En laat klimaatactivisten nu misschien beseffen dat als de sociaal-economische rechten vban mensen niet gewaarborgd zijn, er ook geen klimaatbeleid komt.

Wég met het sociaal contract (uitpers.be)

Wij spelen, U betaalt

Het zou lachwekkend kunnen zijn. Helaas is het tragisch en dramatisch.

Na de financiële crisis van 2008-2010 werd ook in de V.S. vrij strenge wetgeving ingevoerd op het bankwezen. Dat ging te ver voor Donald Trump en de zijnen. De strenge regels werden gedumpt.

Vandaag gaat de Silicon Valley Bank over kop, gevolgd door anderen. Niet getreurd, binnen de 48 uur komt President Biden met een reddingsboei. Dat CEO Greg Becker van SVB vorig jaar met 10 miljoen US$ naar huis ging – omdat de bank zo rendabel is en zo van risico houdt – wordt even over het hoofd gezien.

Dat de regering er niet aan denkt ook de vele oude studentenleningen te helpen afbetalen – 2.000 miljard USDollar! – valt ook tussen de plooien.

Waar het hier om gaat, zo stellen analisten, is de veel te grote macht van financiële actoren over de politiek. Wij spelen en maken geld, als we verliezen help U ons wel. Sneu voor alle gewone mensen.

Kinderen…

In de V.S. denkt men dus na om kinderarbeid weer mogelijk te maken. Het land waar migranten uit de hele wereld naar toe willen!

In New Mexico daarentegen, wil men gevangenen die vóór hun 18de tot levenslang werden veroordeeld, een kans geven om na 15 of 25 jaar vervroegd vrij te komen. Echt, kinderen veroordeeld tot levenslang!

Maar goed, die mogelijkheid wordt nu besproken. Alleen, wie zijn ze? Waar zitten ze? Met hoeveel? Men weet het niet. De data zijn onzorgvuldig bijgehouden.

Missing children… zonder jeugd, zonder leven … in de Verenigde Staten van Amerika. The land of the free!

Het neoliberalisme doodt

A man dressed in shabby clothes who claims to be 126 years old, 3/4 length view. Photograph, c. 1926. Created 1926. Old age. Contributors: Topical Press Agency. Work ID: zen5fkn5.

The Economist brengt een merkwaardig artikel deze week: hoe de levensverwachting van de Britten is gedaald sinds 2010. Uiteraard zal dit liberale blad niet wijzen op de zware gevolgen van de achteruitgang van de openbare diensten, de gezondheidszorg op de eerste plaats, of op de slechtere arbeidsomstandigheden, op de ongezonde voeding die arme mensen noodgedwongen moeten eten of, kortom, het gebrek aan levenswaardig perspectief voor jonge mensen. Neen, dat niet, dat vullen we zelf in.

Maar kijk, wat zegt The Economist? In vergelijking met Frankrijk en Denemarken blijkt dat er het afgelopen decennium 250.000 mensen te vroeg zijn gestorven. De levensverwachting stagneert sinds 2010. Mocht dezelfde evolutie van de afgelopen twee eeuwen zijn aangehouden, dan zouden er nu 700.000 mensen meer in leven zijn.

En ook: de levensverwachting daalt niet enkel bij oude mensen, maar in alle leeftijdsgroepen. Maar: de levensverwachting daalt NIET bij de rijken, wel bij de armen. Het volstaat tien kilometer uit Londen centrum te rijden om de levensverwachting voor mannen met 18 – achttien! – jaar te zien dalen, van 92 naar 74.

Er is COVID geweest, uiteraard had het een invloed, maar ongetwijfeld eveneens de superlange wachttijden om een ambulance aan je deur te krijgen en het bijna failliet van de spoeddiensten.

Neoliberalisme: het verbreken van een sociaal contract, het doden van mensen, onrechtstreeks. En dan de pensioenleeftijd optrekken? Kom nou.