Milei, Musk en Davos

Hij dacht wellicht, hé, daar ben ik nog niet geweest. Zal ik ze in Davos eens gaan vertellen dat ze op een volkomen fout spoor zitten?

Milei, de nieuwe President van Argentinië hield op het Wereld Economisch Forum een vlammend pleidooi voor zijn libertair anarcho-kapitalismle. Het WEF zit grondig fout, aldus de man. Het zit op de weg naar socialisme en collectivisme dat alleen tot meer armoede leidt. Alleen vrije markten brengen welvaart.

En daarvoor, zo stelde hij, moeten we komaf maken met de kasten. Hij verklaarde ook wat dat woord  voor hem betekent: niet de politieke kaste – die zit trouwens in zijn regering – maar de sterke vakbonden met al hun privileges. Die moeten er uit.

De mondiale elite heeft de vrijheid opgegeven, aldus nog Milei, en dat is een echt gevaar voor het Westen.

Hij kreeg meer bijval dan je zou verwachten. ‘Dit zijn waarheidsbommen’, aldus een WEF-bezoeker. En het IMF knikte eveneens, het gaf net nog eens een miljardenlening aan Argentinië.

Milei’s grootste fan is echter Elon Musk, de grote kritikaster van het WEF in Davos. Hij ziet er alleen maar mensen die komplotten smeden. Maar voor Milei: niets dan lof. ‘Dat is tenminste een goede uitleg over hoe landen welvarend kunnen worden. Vrijheid is de sleutel tot welvaart’.

Toch gaat het Milei niet voor de wind. De verdeeldheid binnen zijn regering is groot. En de oppositie – met de vakbonden – organiseert zich. Er werd klacht ingediend wegens de ongrondwettelijkheid van een aantal voorstellen. Er valt echter ‘niets te onderhandelen’, aldus Milei. Hij wil het leger inzetten om ‘de veiligheid te garanderen’ en sluit niet uit ook een beroep te zullen doen op strijdkrachten uit het buitenland …

Gewoon Obsceen

Het zijn twee voorbeelden, niets meer maar ook niets minder dan dat. Een beetje opzoekingswerk en je kan de lijst langer maken.

In het derde kwartaal van 2022 maakte Shell voor 9,5 miljard USDollar winst. Dat is dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar.

BP maakte in datzelfde kwartaal een winst van 8,2 miljard USDollar.

Voor alle duidelijkheid: dat is respectievelijk 9.500.000.000 en 8.200.000.000 USDollar.

Die astronomische cijfers hebben niets te maken met ‘verstandige bedrijfsbeslissingen’ of ‘goed beheer’. Ze zijn gewoon het gevolg van ‘de markt’, de oorlog van Rusland in Oekraïne en de economische sancties tegen Rusland. Mooi meegenomen.

Het geld gaat ook niet naar nieuwe produktieve investeringen, naar onderzoek voor koolstofarme energie, neen, het gros gaat naar de aandeelhouders: 6,8 miljard USDollar voor Shell en 4,1 miljard USDollar voor BP. Voor één kwartaal dus, dit zijn drie maanden.

We weten dat voor elke Dollar die er bij BP in koolstofarme energie wordt geïnvesteerd, er 26 Dollar naar fossiele energiebronnen gaan en 46 Dollar naar de aandeelhouders. Shell doet niet beter. Daar kan geen enkele COP tegenop.

En hier wringt het schoentje pas echt. Want Staten laten dit toe of moedigen het zelfs aan. De afgelopen veertig jaar ging bijna al het geld naar aandeelhouders – vandaar de ontzaglijke hoge en groeiende ongelijkheid – en nauwelijks iets naar investeringen, laat staan de werknemers.

Oliemaatschappijen hebben eigendomsrechten die ze met alle middelen verdedigen. Staten kijken oogluikend toe. Burgers betalen. De voorgestelde overwinstbelasting is niet meer dan het afschrapen van enkele kruimeltjes.

Hoe lang aanvaarden we dit nog?

Waarden en normen

De Canadese regering heeft aan drie Chinese bedrijven gevraagd zich terug te trekken uit de exploitatie van lithium in het land. De regering kwam namelijk tot het besluit dat China niet ‘dezelfde waarden’ heeft als Canada!

Nu breekt toch meer dan één klomp. Zijn ze niet allemaal uit op veel winst uit de winning van het ‘witte goud’? Is dat soms geen gemeenschappelijke en doorslaggevende waarde? Of is er meer aan de hand?

Oh ja, Canada zegt ook nog iets over ‘nationale veiligheid’.

Iemand zal toch eens moeten uitleggen waarom Canadees gewonnen lithium veiliger is dan Chinees gewonnen lithium of olie of gas of koper of ijzererts …

Afijn, Paul De Grauwe vertelt ons ook dat het ‘kapitalisme heel broos is. Daar had ik nog niets van gemerkt.