Afhankelijkheid?

Ik heb het altijd een vreemde redenering gevonden, dat punt van die afhankelijkheid. We waren fout ons zo afhankelijk te maken van Russisch gas. Hoezo?

Is het dan beter afhankelijk te zijn van Qatar? Van Azerbeidian? Van de V.S.? Europa heeft zelf nauwelijks energie, behalve de erg vervuilende steenkool en bruinkool en de gevaarlijke kernenergie.

Uiteraard moet er volop geïnvesteerd worden in hernieuwbare, groene energie: windmolens, zonne-energie, geothermie… maar zover zijn we nog niet en ondertussen zitten we letterlijk in de kou.

Bovendien, geopolitiek bekeken, is het voor een vreedzame wereld niet beter dat we allemaal een beetje afhankelijk zijn van de ander? Dat niemand de ander echt in gevaar kan brengen zonder zelf gevaar te lopen? Is dat trouwens niet wat met de sancties tegen Rusland is gebeurd? Wij sanctioneren, zij draaien de kraan dicht. Wat een onzin!

Vandaag beseffen we meer dan ooit hoe kwetsbaar we zijn en hoe het spierbalrollen ons allesbehalve verder helpt. Sabotage van de pijpleidingen! En morgen van de internetverbindingen? Ik weet het, Elon Musk heeft een satellietalternatief. Willen we dan van hem afhankelijk worden?

Vandaag staat er geopolitiek en economisch erg veel op de helling. Het begin van een ernstig debat hierover heb ik nog niet gehoord.

Geef een reactie