Soberheid, Besparen, Minderen…

In een nieuw en redelijk alarmistisch verslag van Isabel Ortiz en Matthew Cummins wordt gekeken naar de nieuwe soberheidsprogramma’s van de meeste regeringen. Ze spreken over een ‘pandemie’ en stellen dat 85B % van de wereldbevolking er door getroffen wordt.

Today the world faces a severe austerity pandemic: the high levels of expenditures needed to cope with
COVID-19, the resulting socioeconomic crisis and other shocks due to structural imbalances combined
with reduced tax rates have left governments with growing fiscal deficits and indebtedness. Starting in
2021, this initiated a global drive toward fiscal consolidation whereby governments began adopting
austerity approaches exactly when the needs of their people and economies are greatest.
Analysis of IMF expenditure projections shows that the adjustment shock is expected to impact 143
countries in 2023 in terms of GDP or 85% of the world population.

Geef een reactie