De Wereldbank is een bank!

David Malpass, voorzitter van de Wereldbank, diende zijn ontslag in nadat hij de indruk had gewekt niet te geloven in de echtheid van de klimaatverandering.

Er bestaat een akkoord tussen ‘Europa’ en de V.S. dat Europese landen de directeur generaal van het IMF mogen aanwijzen en de V.S. kunnen beslissen over de Wereldbank.

President Biden stelde nu Ajay Banga aan, CEO van Mastercard. Hij werkte vroeger voor Nestlé, PepsiCo en Citibank. Hij zetelde in de raad van bestuur van Dow Chemical en was voorzitter van de Internationale Kamer van Koophandel.

Afijn, U ziet het wellicht al. Beetje naïef om te geloven dat het anders kan. De Wereldbank is een bank en dat blijkt uit al haar activiteiten.

Geef een reactie