G77+China

In Havana, Cuba, had dit week-end de top van de G-77 + China plaats. De G77 is een club van nu 134 ontwikkelingslanden die in de V.N. een eigen groep vormen en er als dusdanig hun stem kunnen laten horen. Met China erbij vertegenwoordigen ze 80 % van de wereldbevolking.

Ze hebben zich voorbereid op de belangrijke topvergaderingen die later deze maand in de V.N. in New York zullen plaats vinden. Secretaris-Generaal Guterres was op de top van de G-77 aanwezig.

Sommige landen, zoals Mexico, hebben verklaard opnieuw lid te willen worden van de club. Mexico is nu lid van de OESO en had als gevolg daarvan de G-77 in 1994 verlaten.

De G-77 pleit voor een nieuwe wereldorde, aansluitend bij wat ook op de top van de BRICS landen in Johannesburg is gezegd.

Geef een reactie