Artikel 123

Pal in het centrum van Mexico City loopt een straat die ‘Articulo 123’ heet. Dat is een artikel uit de Mexicaanse Grondwet dat stelt dat elk persoon recht heeft op waardig en maatschappelijk nuttig werk’. Waardig werk betekent uiteraard ook behoorlijk verloond. Dat was de afgelopen decennia lang niet het geval.

Afgelopen vrijdag werd het minimumloon voor de arbeiders echter weer bepaald, zoals elk jaar in december. Het gaat dit jaar met 20 % naar omhoog en zal 207,44 Pesos bedragen, dit is ongeveer 10 Euro per dag. Rijk zal je daar dus niet van worden, met op die manier wordt de koopkracht van de arbeiders wel stilaan hersteld. Tijdens wat elders de ‘lange nacht van het neoliberalisme’ werd genoemd, werden de lonen nauwelijks aangepast, ondanks de soms hoge inflatie. Na vier jaar AMLO, zou vandaag 90 % van de koopkracht zijn hersteld. 36 jaar lang gingen de lonen in reële termen er op achteruit.

36 jaar, dat zijn 6 presidenten, waarvan AMLO de slogans in herinnering bracht: ‘engagement voor het volk’, ‘morele vernieuwing’, ‘solidariteit’, ‘welzijn voor de families’, ‘verandering’, en tenslotte ‘om beter te leven’. De realiteit stond er haaks op. Sinds AMLO aan de macht is, is het minimumloon meer dan verdubbeld. 6,5 miljoen arbeiders zullen er van profiteren.

Het maakt dus echt wel iets uit wie er aan de macht is.

Geef een reactie