(De-)Koloniseren

De linkse Colombiaanse President Gustavo Petro was op bezoek in Madrid, de ex-koloniale macht die bijna geheel Latijns Amerika onder controle had.

Hij hield er een toespraak voor het Parlement en had het over ‘het Spaanjse juk’ dat men had kunnen afschudden. Waarop de hele fractie van het extreem-rechtse Vox de zaal verliet.

Gek genoeg heeft Petro wél de Orde van Isabel la Católica ontvangen, de koningin die Columbus financierde om ‘India’ te gaan ontdekken. Er kwam een algehele kolonisatie van.

Er kan ook één en ander worden aangemerkt op de rede van Petro, want het is een feit dat veel inheemsen meevochten met de Spaanse Koning in de onafhankelijkheidsoorlogen. Hun toestand is ook verslechterd nadien. Met het opkomend kapitalisme begin van de 19de eeuw werden hun gronden in beslag genomen en mochten ze aan de slag als goedkope arbeidskrachten.

Er is nog heel wat werk aan de winkel voor de ontvoogding van inheemsen en zwarten, maar het moet gezegd dat Petro de eerste President is die dit echt ter harte neemt.

Alleen de redevoeringen en de eerbetuigingen zijn nog wat ambigu…

Colombia: vredesonderhandelingen met het ELN

Vandaag zijn in Mexico vredesonderhandelingen begonnen tussen een delegatie van de Colombiaanse regering en het ELN, de laatste guerillagroepering van het land die na de Cubaanse revolutie is ontstaan. Het is de tweede onderhandelingsronde, de eerste vond plaats in Caracas, Venezuela en was vooral bedoeld als kennismaking.

Het worden geen makkelijke onderhandelingen. Het werd al een eerste keer geprobeerd in 2019, maar toen werden de gesprekken opgeschort wegens een aanslag van het ELN die 23 doden tot gevolg had. Bovendien zijn er in december wat misverstanden ontstaan naar aanleiding van uitspraken van President Gustavo Petro die niet werden aanvaard door het ELN.

Vandaag zegt de leider van de ELN-delegatie, Pablo Beltran, dat dwingend een eind moet gemaakt worden aan het oligarchisch regime in Colombia. Ondanks de progressieve regering, zo stelt hij, blijven de oude structuren bestaan en dat moet veranderen.

De agenda voor de gesprekken is die van 2019. Het gaat hoofdzakelijk over een staakt het vuren, hulp aan de getroffen regio’s en de verschillende stappen die nodig zijn om tot een transformatie van het land te komen.

Belangrijk is de participatie van de bevolking. In de delegatie van de regering, onder leiding van Otto Patino, zitten daarom inheemsen, Colombianen van Afrikaanse afkomst, militairen, vertegenwoordigers van de veehouders waarvan één extreem-rechtse aanhanger van oud-President Uribe die zich altijd tegen het vredesakkoord met de FARC heeft verzet.

Gustavo Petro zegt te willen werken aan een ‘totale vrede’ en dat impliceert inderdaad dat wordt gekeken naar de structurele oorzaken van de gewapende conflicten. In de onderhandelingen zullen zeker de lessen kunnen getrokken worden van het vredesakkoord met de FARC.

De ‘garantielanden’ voor de gesprekken zijn Mexico, Venezuela, Noorwegen, Brazilië, Chili en Cuba.

“De V.S. bedreigt de wereldeconomie”

Gustavo Petro, President van Colombia: “De V.S. willen hegemonie, en daarvoor vernietigen ze alle economieën, over de hele wereld. Ze denken enkel aan zichzelf, zonder na te denken over de gevolgen voor anderen” (La Jornada, 20 oktober 2022).

Volgens hem moet Latijns Amerika daarom dringend naar betere samenwerkingsformules zoeken, met een gemeenschappelijke agenda, om het continent te beschermen tegen de wereldwijde crisis die op ons afkomt.

“Without peace with the planet, there will be no peace among nations.”

Gustavo Petro’s Historic Speech at the General Assembly of the United Nations:

I come from one of the three most beautiful countries on Earth.

There is an explosion of life there. Thousands of multicolored species in the seas, in the skies, in the lands…I come from the land of yellow butterflies and magic. There in the mountains and valleys of all greens, not only do the abundant waters flow down, but also the torrents of blood. I come from a land of bloody beauty.

My country is not only beautiful, it is also violent.

How can beauty be conjugated with death, how can the biodiversity of life erupt with the dances of death and horror? Who is guilty of breaking the enchantment with terror? Who or what is responsible for drowning life in the routine decisions of wealth and interest? Who is leading us to destruction as a nation and as a people?

“Without peace with the planet, there will be no peace among nations.” | Progressive International