Vooruitgang

In Spanje zijn het afgelopen jaar meer kinderen geboren buiten enig huwelijk dan er binnen. Of met andere woorden, de meerderheid van nieuwe moeders was niet getrouwd.

Nochtans is het aantal huwelijken zelf met niet minder dan 20,5 % toegenomen.

Wat gebeurt is dat de religieuze voorschriften van eerst trouwen en dan kinderen krijgen volledig overboord zijn gegooid. Ik noem dat vooruitgang.

De gemiddelde leeftijd waarop vrouwen een eerste kind krijgen is nu 32 jaar. De gemiddelde leeftijd waarop mensen trouwen is 36,6 jaar voor vrouwen en 39,3 jaar voor mannen.

Een beetje stabiliteit zoeken in het leven, waarom niet? De kerk daar buiten houden,prima! Zelfstandige vrouwen, uitstekend!

Feminisme in het China van Xi

Artikel in het Italiaans, maar U kan het zo vertalen naar het Nederlands, het feminisme heeft nog een lange weg te gaan zo te zien…

Squilli di tromba nella Grande sala del Popolo di Pechino: la settimana scorsa è andato in scena il XIII Congresso nazionale delle donne, evento quinquennale. Come riferisce l’agenzia Xinhua «alle 10 del mattino il presidente Xi Jinping, anche segretario generale del Comitato centrale del Partito comunista e presidente della Commissione militare centrale è entrato in aula con altri dirigenti tra applausi entusiasti delle 1.800 delegate e di tutti i presenti». image   Basterebbe una foto diffusa dall’agenzia statale per riassumere l’adunata: al tavolo della presidenza sette uomini vestiti di nero, con Xi al centro naturalmente. Dietro, in secondo piano, le delegate di spicco. Non ci sono compagne nel Politburo del Comitato centrale comunista, composto da 24 uomini e guidato dai magnifici sette del Comitato permanente, quelli che appunto erano seduti al tavolo con alle spalle le schiere di compagne sorridenti e plaudenti come da copione. È la prima volta in vent’anni che non c’è nemmeno una donna nel Politburo. Ma di questo non si è parlato nei discorsi al Congresso delle donne. Nondimeno, il leader supremo nel suo intervento ha esaltato «l’avanzamento della causa femminile». E subito ha aggiunto che questo progresso «non solo facilita lo sviluppo individuale delle donne, ma promuove anche la famiglia e l’armonia sociale… è necessario rafforzare la guida delle prospettive giovanili verso il matrimonio e la procreazione». Xi ha chiesto alle federazioni femminili sul campo di «affinare e mettere in pratica le politiche a sostegno della maternità». E ancora: «Dobbiamo attivamente sostenere un nuovo tipo di matrimonio e di cultura della natalità», i funzionari di Partito debbono formare i giovani su «amore e matrimonio, fertilità e famiglia»…(l’articolo completo sul sito del Corriere).

Busje komt zo … ?

Ik bedoel, een beetje geduld helpt altijd. Hoewel het soms heel lang kan duren. Neem nu gender gelijkheid. Volgens de ILO ziet de horizon voor vrouwen er echt niet zo goed uit. Ze hebben veel meer moeilijkheden dan mannen om een plek op de arbeidsmarkt te vinden.

15 % van de vrouwen die zouden kunnen en ook willen werken vindt geen baan, tegenover slechts 10,5 % van de mannen. In ontwikkelingslanden is die arbeidskloof nog groter: daar kunnen 24,9 % van  de vrouwen die willen werken geen werk vinden.

Bovendien, wereldwijd, staat tegenover elke USDollar arbeidsinkomen van mannen, slechts 51 cent van vrouwen.

De afgelopen twintig jaar is er nauwelijks enige vooruitgang geboekt. En als dit ‘tempo’ wordt aangehouden, zal het wegwerken van de economische gender kloof nog 132 jaar duren! Het blijft dus even wachten op het busje! De babietjes die nu geboren worden, zullen het niet meer meemaken.

Society Prefers Dead Women to Women Who Fight Back

Purple bench as a simbol for claiming Stop Violence against woman. You’re not alone. Violet bank as a cry You are not alone, Enough gender violence.

Dit artikel is bedoeld voor vrouwen die denken dat het allemaal toch zo erg niet is, dat feministen toch makkelijk overdrijven, dat sommige vrouwen óók geweld gebruiken …

https://4w.pub/society-prefers-dead-women/

This essay is written by a Canadian activist rooted in her own community, but there is no corner of the planet where what she describes is not entirely as evident, nor the remedies she proposes the minimum necessary.

________________

Eenzijdige verdraagzaamheid of emancipatie?

Ik heb vragen en vooral veel twijfel over vrouwen al dan niet met hoofddoek voor de klas.

Ik begrijp de redeneringen over de vrijheid van vrouwen te dragen wat ze willen, over een sjaaltje meer of minder, over de kwaliteit van de lesgeefsters, enz. Allemaal zeer waar.

Anderzijds, ik volg het in de Brusselse straten al jaren, nog nooit heb ik een vrouw met een hoofddoek gezien én met blote armen of benen, ook niet tijdens de warme afgelopen zomer. Mag ik hieruit besluiten dat het voor die vrouwen toch niet enkel gaat over een keuze voor een bepaald kledingstuk of over een identiteit die nood heeft aan bevestiging, maar wel over een akkoord met een bepaald geloof en een bepaalde visie op wat vrouwen mogen en niet mogen?

In het Brusselse straatbeeld is iedereen vrij. Maar in de klas? De nonnen zijn weg, waarom nu een ander geloof wel aanvaarden? Het officieel onderwijs moet geen uithangbord voor een geloof zijn. Dit is geen islamofobie, noch katholofobie, noch religiefobie. Niemand moet zijn persoonlijke geloofsovertuiging kenbaar maken in de klas, noch christenen, noch joden, noch moslims, noch homo’s, noch vegans, noch anti-speciests, noch getuigen van Jehovah. Of denkt er iemand dat een overtuigd moslim of een overtuigd Christen niet geneigd zal zijn om in de les biologie het creationisme naast het darwinisme te stellen?

Godsdienstvrijheid is een mensenrecht dat moet gerespecteerd worden. Godsdienst hoort niet thuis in het officieel onderwijs, wel in de huiskamer of op straat, in de kerk of in de moskee.

Wat vooral zo onduidelijk blijft, is waarom vooral aan de linkerzijde veel mensen pleiten voor eenzijdige verdraagzaamheid. Verdraagzaamheid werkt toch noodzakelijkerwijs aan twee kanten? Is het niet de taak van links om in eerste instantie die vrouwen te steunen die vechten voor hun emancipatie? Die vechten voor hun vrijheid om die hoofddoek wel of niet te dragen, zoals in Iran? Die vechten voor gendergelijkheid? Nauwelijks vijftig jaar geleden stonden wijzelf voor diezelfde strijd. Onze vaders en moeders wilden niet dat we met een ‘lange broek’ de straat opgingen, maar we deden het toch, gelukkig maar.

Ik begrijp zeer goed dat velen zich willen afzetten tegen de openlijke islamhaat van rechts, maar juist dat zou linksen moeten aansporen om de puntjes op de i te zetten en in eerste instantie emancipatie en echte vrijheid te verdedigen. Voor iedereen. En uit respect voor anderen de neutraliteit in de klas te bewaren. Er is ook een moderne islam die vrouwen niet van onder tot boven wil bedekken. Respect!