Gemeenschapspolitie…

Het zijn kinderen, jongens en meisjes tussen 11 en 15 jaar, mét echte wapens. Ze legden de eed af als leden van de communautaire politie in Guerrero, Mexico.

Het platteland van Mexico is allesbehalve veilig, en voor de verdediging van mensenrechten ligt er nog heel wat brood op de plank, aldus een recent VN-verslag. In heel wat kleine gemeenschappen organiseren burgers zelf hun veiligheid, want op de overheid kunnen ze niet rekenen. En de bedreigingen van mafia en narco zijn reëel. Nu worden dus ook kinderen ingeschakeld… ‘want de regering doet niets om mijn papa terug te vinden’, aldus een jonge ‘soldaat’. Schrijnend.

Milei, Musk en Davos

Hij dacht wellicht, hé, daar ben ik nog niet geweest. Zal ik ze in Davos eens gaan vertellen dat ze op een volkomen fout spoor zitten?

Milei, de nieuwe President van Argentinië hield op het Wereld Economisch Forum een vlammend pleidooi voor zijn libertair anarcho-kapitalismle. Het WEF zit grondig fout, aldus de man. Het zit op de weg naar socialisme en collectivisme dat alleen tot meer armoede leidt. Alleen vrije markten brengen welvaart.

En daarvoor, zo stelde hij, moeten we komaf maken met de kasten. Hij verklaarde ook wat dat woord  voor hem betekent: niet de politieke kaste – die zit trouwens in zijn regering – maar de sterke vakbonden met al hun privileges. Die moeten er uit.

De mondiale elite heeft de vrijheid opgegeven, aldus nog Milei, en dat is een echt gevaar voor het Westen.

Hij kreeg meer bijval dan je zou verwachten. ‘Dit zijn waarheidsbommen’, aldus een WEF-bezoeker. En het IMF knikte eveneens, het gaf net nog eens een miljardenlening aan Argentinië.

Milei’s grootste fan is echter Elon Musk, de grote kritikaster van het WEF in Davos. Hij ziet er alleen maar mensen die komplotten smeden. Maar voor Milei: niets dan lof. ‘Dat is tenminste een goede uitleg over hoe landen welvarend kunnen worden. Vrijheid is de sleutel tot welvaart’.

Toch gaat het Milei niet voor de wind. De verdeeldheid binnen zijn regering is groot. En de oppositie – met de vakbonden – organiseert zich. Er werd klacht ingediend wegens de ongrondwettelijkheid van een aantal voorstellen. Er valt echter ‘niets te onderhandelen’, aldus Milei. Hij wil het leger inzetten om ‘de veiligheid te garanderen’ en sluit niet uit ook een beroep te zullen doen op strijdkrachten uit het buitenland …

Migratie

Dit is mijn foto van het jaar 2023. Geen Gaza, geen Zaporisja, maar dat andere drama. Migratie.

De foto toont hoe enkele mensen die de Rio Bravo/Grande aan de grens tussen Mexico en de Verenigde Staten te voet oversteken, met hun voeten vast raken in het slijk op de rivierbodem. Twee van hen konden niet worden gered.

Volgens de Mexicaanse diensten zijn de afgelopen maand dagelijks zo’n tienduizend mensen illegaal de grens naar de Verenigde Staten over gestoken om er asiel te vragen. De meerderheid komt uit Centraal Amerika, Venezuela en Haïti. De Mexicaanse President dringt er bij de V.S. op aan de sancties tegen Cuba en Venezuela op te heffen en een ernstig ontwikkelingsplan voor Centraal Amerika uit te voeren.

Ook de Mexicaanse migratiediensten kunnen de stroom niet langer aan. Enkele dagen geleden vertrok aan de Zuidgrens met Guatemala, in Tapachula, een nieuwe karavaan met zevenduizend mensen. Ze noemen zichzelf ‘de exodus van de armoede’.

Alle mensen die naar de V.S. willen moeten via Mexico reizen, en alle mensen die door de V.S. worden geweigerd of uitgewezen komen opnieuw in Mexico terecht. Dit jaar werden 137.000 asielaanvragen behandeld, 30 % daarvan van Haïtianen. Mexico is na de V.S. en Duitsland het land dat de meeste vluchtelingen opvangt.