Mensenrechten in El Salvador

Bij de jongste Presidentsverkiezingen in El Salvador won President Bukele met vlag en wimpel. Hij is razend populair.

Het electoraal Instituut moest wel toegeven dat het electronisch systeem niet echt had gewerkt en alles manueel moest worden nageteld, maar goed, het was met een overgrote meerderheid dat Bukele over de eindstreep kwam en nagenoeg het hele Parlement in zijn dienst staat.

Die populariteit komt van de bijzonder harde manier waarop de President het geweld in zijn land heeft aangepakt. El Salvador ging gebukt onder de gruwel van jeugdbendes, ‘mara’s’ genaamd, die met drugs dealen, afpersing en moorden hun greep op vooral de steden bestendigden. Bukele heeft zo’n 80.000 mensen achter de tralies gestopt. De bevolking herademt. Je zou voor minder.

Alleen, zo vlotjes gaat het er toch niet aan toe en de ‘vermoedelijke terroristen’ zijn lang niet allemaal lid van de mara’s. Mensen worden vrij willekeurg opgepakt, of iets minder willekeurig als het om politieke opposanten of over milieuverdedigers gaat.

Er werd in El Salvador in 2017 een verbod goedgekeurd op metaalmijnbouw. Bukele wil daarvan af en vervolgt de milieuverdedigers genadeloos.

Er zijn inmiddels al zo’n vijfhonderd klachten ingediend wegens de doden die in de gevangenissen vallen, en 3.400 wegens schendingen van mensenrechten.

De organisatie ‘Humanitair Juridische Hulp’ spreekt van 241 doden in de gevangenissen, waarvan 44 % door geweld of martelingen en 29 % door gebrek aan medische hulp. Een grote meerderheid zou trouwens niets met de jeugdbendes te maken hebben.

Bukele staat model voor andere politieke leiders in Latijns Amerika. President Noboa van Ecuador en kandidaat-President Xochitl Galvez in Mexico willen een vergelijkbaar beleid volgen.

Geweld tegen geweld?

El Salvador, U weet wel, dat land met zijn excentrieke President die nog steeds in cryptomunten gelooft en er een deel van ’s lands vermogen in geïnvesteerd heeft, telt nog een ander, triest, record.

Sinds Nayib Bukele aan de macht is, werden 60.218 mensen gearresteerd, op een bevolking van 6,5 miljoen! Of met andere woorden, één op de honderd inwoners heeft kennis gemaakt met de gevangenis. Dit alles in de strijd tegen de criminele bendes. Een tatoeage is vaak al genoeg om achter de tralies te zitten.

Het is uiteraard onmogelijk, zeker voor zo’n klein land, om al die gevangenen ook een eerlijk proces te geven. Niet getreurd, denkt 85 % van de bevolking, Viva Bukele! Het dient gezegd dat het aantal moorden met 50 % is gedaald.

Strafrechtelijk populisme, wordt het nu genoemd.

De vraag is of hiermee iets is opgelost. Het zijn vijanden van de Staat, zegt een rechter. Tja, hoe los je dat op? Levenslang één to twee procent van de bevolking opsluiten?

Dit is duidelijk in strijd met de meest fundamentele mensenrechten. Is het dan zo moeilijk om eens ernstig na te denken over hoe een maatschappij vredig kan leven? Samenleven? Met fysieke en sociale bescherming? Met werk en inkomen? Als dit geen beschavingscrisis is, wat dan wel?

Een heel lange pssshiiiiiiiiittttt…

Dat doen cryptomunten. Gebakken lucht, zo schreef ik in Uitpers vorige zomer.

Vandaag stellen we vast dat er wel nog naar adem wordt gesnakt, maar dat de lucht toch erg heet aan het worden is.

FTX, een beurs voor cryptomunten, ging failliet. De dertigjarige Sam Bankman-Fried had wat gesjoemeld en de meest elementaire financiële regels aan de laars gelapt. Weg FTX, een groot waardeverlies voor alle cryptomunten.

Wie er erg bekaaid vanaf komt zijn de al arme Salvadoranen. Hun excentrieke President had voor meer dan honderd miljoen USDollar aan Bitcoins gekocht en die als legale munt erkend. Toen de prijs in elkaar zakte, kocht hij er nog meer, want stijgen zouden ze. Vandaag zwijgt hij als vermoord.

De Bitcoin heeft 67 % van zijn waarde verloren, zoveel als de hele begroting voor landbouw in El Salvador, een land waar nota bene de helft van de bevolking in voedselonzekerheid leeft. De buitenlandse schuldenlast bedraagt 667 miljoen USDollar. Naar het schijnt zou China die wel willen opkopen. Het IMF geeft forfait.