Een rond cijfer

Duizend miljard USDollar, een rond cijfer, dat wel: dat is wat multinationals in 2019 overschreven naar belastingparadijzen, afgenomen van de winst die ze niet in eigen land maakten.

Zucman en Wier, bekend van hun onderzoek naar belastingontwijking, stelden ook vast dat in de periode van 2015 tot 2019 de winst van multinationals sterker steeg dan de mondiale winstcijfers in het algemeen.

Het verlies dat werd geleden door de nationale vennootschapsbelasting steeg van 9 naar 10 %.

Het aandeel van multinationals in belastingparadijzen bleef constant op 37 %.

Bubbels!

Hugo Chavez

Exact tien jaar geleden overleed Hugo Chavez. Het was een trieste dag, op een ogenblik dat het economisch al niet meer zo goed ging met Venezuela, het land met de grootste olievoorraden ter wereld. De VS-sancties moesten toen nog komen.

Chavez was een revolutionair met grootse mooie plannen voor zijn land. Die plannen zijn grotendeels mislukt, door tegenwerking, zeer zeker, maar ook door wanbeheer en corruptie. De belangrijkste erfenis van Chavez ligt in Latijns Amerika, met nieuwe instellingen en ernstige pogingen om tot een ‘bolivariaanse eenheid’ te komen. Ook dat is niet makkelijk. Maar met een meerderheid van linkse regeringen op dit ogenblik is er opnieuw hoop.

Werken in Palestina

Een Britse NGO, Christian Aid, heeft een juridische strijd van meer dan vijf jaar uiteindelijk gewonnen voor een rechtbank in de V.S. Zij werd door een zionistische organisatie ervan beschuldigd met US Dollars ‘materiële steun te verlenen aan een terroristische organisatie’. Dat is tegenwoordig het lot van NGO’s die werken in de Palestijnse gebieden.

Christian Aid heeft er nooit ruchtbaarheid aan gegeven, maar nu het pleit werd gewonnen, komt de waarheid naar buiten. Het is trouwens lang niet de enige organisatie die wordt vervolgd voor werk in de Palestijnse gebieden. Zo ver staan we.

De bedoeling is vooral intimidatie.

https://www.theguardian.com/global-development/2023/mar/02/christian-aid-claims-it-was-subject-to-act-of-lawfare-by-pro-israel-group

Nieuws over Oekraïne

Er zijn zo van die nieuwsberichten die onze media zelden halen, en die niettemin van binnenin de ‘belly of the beast’ komen.

Zo bijvoorbeeld:

Bloomberg: How Biden’s shock-and-awe tactic is failing to stop Russia (https://bloom.bg/3YYrE2L)

Washington Post: A global divide on the Ukrainian war is deepening (https://wapo.st/3kyfyyd )

New York Times: The West tried to isolate Russia – it did not work (https://nyti.ms/3kryv5O)

en Elon Musk, hoe onsympathiek hij ook is: ‘Niemand die meer aanstuurt op deze oorlog als Victoria Nuland’ (https://bit.ly/3Z0iBOC) (Victoria Nuland, de mevrouw van ‘fucking Europe’ in 2014)

en tenslotte ook Russia Today: Biden and Nuland are leading US into nuclear armageddon, former FBI agent says (https://bit.ly/3ItWiKr)

Misschien ook rekening mee houden?

De Wereldbank is een bank!

David Malpass, voorzitter van de Wereldbank, diende zijn ontslag in nadat hij de indruk had gewekt niet te geloven in de echtheid van de klimaatverandering.

Er bestaat een akkoord tussen ‘Europa’ en de V.S. dat Europese landen de directeur generaal van het IMF mogen aanwijzen en de V.S. kunnen beslissen over de Wereldbank.

President Biden stelde nu Ajay Banga aan, CEO van Mastercard. Hij werkte vroeger voor Nestlé, PepsiCo en Citibank. Hij zetelde in de raad van bestuur van Dow Chemical en was voorzitter van de Internationale Kamer van Koophandel.

Afijn, U ziet het wellicht al. Beetje naïef om te geloven dat het anders kan. De Wereldbank is een bank en dat blijkt uit al haar activiteiten.

Wapens, vechten, doden … WINNEN!

“Así es la revolución … se hace matando … la ganas cuando matas más que el enemigo, y la pierdes cuando matas menos. Y sólo con muertos y más muertos progresa la causa del pueblo.”

Het zijn wrede woorden die Arturo Perez Reverte in zijn nieuwe roman over de Mexicaanse revolutie in de mond legt van Pancho Villa.

Soms lijkt het er op dat de ‘solidariteit met Oekraïne’ een zelfde logica volgt. Meer wapens, meer oorlog, meer doden en … WINNEN. Of dit de zaak van ‘het volk’ vooruit helpt, is zeer de vraag.